Narodził się Bóg, narodził się Król- narodził się dla nas, abyśmy jako wspólnota świadczyli o ogromie Jego miłości względem każdego człowieka!

Narodził się Bóg, narodził się Król- narodził się dla nas, abyśmy jako wspólnota świadczyli o ogromie Jego miłości względem każdego człowieka!

W środę 27 grudnia o godz. 20.00  nasza wspólnota zgromadziła się na spotkaniu opłatkowym w salce Przymierza. Rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy. Ks. Marcin przeczytał fragment z Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa, który wprowadził nas w klimat narodzin naszego Zbawiciela. Zaraz po jego odczytaniu ks. Marcin skierował do nas kilka słów, w których podkreślił, że każdy z nas zawsze-nieważne gdzie i w jakiej chwili się znajdzie powinien świadczyć o miłości Boga, który z miłości do nas przyszedł na świat.

Następnie podzieliliśmy się opłatkiem, by przełamać wszystkie słabości i trudności i aby w naszym życiu i w naszych relacjach mogła zakrólować miłość płynąca od Nowonarodzonego Chrystusa. Potem słuchając kolęd zasiedliśmy do stołu, przy którym wspólnie spożyliśmy posiłek i ciesząc się swoją obecnością, rozmawiając ze sobą, dzieliliśmy się tą radością, że Jezus nie tylko dla nas się narodził, ale powołał nad do tworzenia wspólnoty.

Jesteśmy Jemu bardzo wdzięczni, że możemy razem działać, szerząc dobro, które od Niego pochodzi, świadcząc o Jego miłości i dzieląc się z innymi Jego obecnością w naszym życiu!