O Wspólnocie PRZYMIERZE

„Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą, aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”. (Pwt. 29, 11-12)

Zawsze trzeba szukać drogi, którą Pan chce dotrzeć do człowieka. Wspólnota zawiązywała się stopniowo. Początkowo kilka osób włączało się w przygotowania kościoła parafialnego do wydarzeń świątecznych. Następnie rozpoczęły się działania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, by zaangażować ich w życie parafialne. W 2015 roku rozpoczęły się przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jednak przygotowania te miały ogromny wymiar w życiu parafii. Każda trzecia niedziela miesiąca poświęcona dla młodzieży. Wolontariat, modlitwa, kwesta, inicjatywy dla parafian organizowane przez młodych. Niewielka parafia – 50 osób włączających się w to dzieło. Po doświadczeniu spotkania z młodymi ze świata w Krakowie pomyśleliśmy, że Pan ma pomysł na kontynuacje… Modlitwa, pytanie do Boga, co dalej? Odpowiedź przyszła w wakacje… Wspólnota Przymierze, by zawsze razem z Bogiem i przez Niego dla innych…. Źródło dla naszej wspólnoty znajduje się w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzięki życzliwości ks. Proboszcza możemy w każdy piątek być blisko Jezusa i realizować przymierze, które rozlewamy na innych ludzi. Od samego początku wielkie serce w to dzieło wkłada nasz duszpasterz ks. Marek Januchowski.