Spotkanie organizacyjne naszej wspólnoty

Spotkanie organizacyjne naszej wspólnoty

W piątek o godz. 19.00 nasza wspólnota spotkała się na kolejnym już spotkaniu organizacyjnym. Przy gorącej herbacie rozmawialiśmy o sprawach bieżących oraz o wydarzeniach, które będą miały miejsce w nadchodzącym czasie.

Było to spotkanie bardzo istotne dla dalszego funkcjonowania naszej wspólnoty, ponieważ powoli dokonujemy nowego podziału istniejących już od początku diakonii. Chcemy bowiem zachęcić innych młodych ludzi, aby się do nas przyłączyli i aby każdy z nich w naszej wspólnocie znalazł coś dla siebie- w diakonii muzycznej, modlitewnej, ewangelizacji, wolontariatu, czy też diakoni medialnej. Więcej na temat każdej z nich już niebawem.

Większy nacisk chcemy również położyć na współpracę z tymi, którzy są blisko nas, którzy także aktywnie działają i czynią dobro dla drugiego człowieka, bo razem można po prostu więcej.

Ks. Marcin przyznał, że chce aby nasza wspólnota była bardziej samodzielna, aby każdy był za coś odpowiedzialny, aby Kapłan był tym, który towarzyszy, dbając o „zaplecze” modlitewne i tym, który wspiera każdego z nas w działaniach, bo „ceną wielkości jest odpowiedzialność”.