„Wstań i idź za Chrystusem!”- kolejna Eucharystia z udziałem naszej wspólnoty

„Wstań i idź za Chrystusem!”- kolejna Eucharystia z udziałem naszej wspólnoty

Dziś tj. w niedzielę aktywnie uczestniczyliśmy w Eucharystii o godz. 10:00. Jak zawsze czytając Słowo Boże i wychwalając Boga w śpiewie. Istotę dzisiejszego Słowa Bożego przybliżyło nam wprowadzenie do Mszy Świętej.

Bracia i Siostry, to już kolejna Eucharystia podczas której Bóg skieruje do każdego z nas swoje Święte Słowo. Zgromadziliśmy się dziś w tej Świątyni, aby się nieustannie nawracać.

Już w Pierwszym Czytaniu z Księgi Proroka Jonasza Bóg woła do Jonasza: Wstań i idź! Napominaj wszystkich których spotkasz, aby odwrócili się od złego postępowania, przypomnij, że miłosierny Bóg okaże swą litość !

Tym Jonaszem dziś  jesteś właśnie  Ty kochany Przyjacielu! A Bóg kierując do Ciebie te same słowa apeluje- Synu, Córko…proszę Cię, jeżeli oddaliłeś się ode mnie, jeżeli zboczyłeś z bezpiecznej drogi, którą ja wybrałem dla Ciebie to wróć na nią- ja czekam, jeżeli upadłeś to wstań! Podnieś oczy, dojrzyj moją litość i  idź!- ze mną- ku Niebu…

W Drugim  Czytaniu z I Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bóg przypomni Ci, że wszystko kiedyś przeminie, bo czas jest krótki. Teraz jest Twój czas!- bo Św. Marek Ewangelista oznajmi Ci, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawróć się i uwierz w te Słowa..Zostaw wszystko i chodź za mną mówi Chrystus…

Przyjmując dziś Jezusa do swojego serca zastanów się, czy jesteś gotów wstać i po prostu pójść za Nim…jak wiele jesteś w stanie zostawić? Czy korzystasz z litości Boga i nawracasz się, korzystając z ogromu Jego miłosierdzia, które objawia się w Sakramencie Pokuty i Pojednania?

Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć Bogu na te pytania, powiedz Mu dziś, że Go kochasz, że Jemu ufasz, że jest dla Ciebie Drogą, Prawdą i Życiem!

Ks. Marcin w słowie, które skierował do wszystkich zebranych podkreślił, że warunkiem pójścia za Chrystusem jest chęć nieustannego nawracania się. Wiele razy bowiem zbaczamy z pięknej drogi miłości, którą nas prowadzi, upadając pod wpływem emocji, ciężaru wydarzeń dnia codziennego. Jezus nie wymaga, abyśmy zostawili wszystko co mamy i poszli za Nim…wymaga abyśmy choć czasami potrafili wyrzec się wygodnego życia i spróbowali przyjąć to co dla nas zaplanował, choć niejednokrotnie jest to trudne, ale przynosi wielki owoce. Jezus prosi nas przede wszystkim o to, abyśmy swoją postawą i świadectwem swojej wiary pociągnęli za sobą innych. Aby nasze postępowanie było obrazem tego, że naprawdę warto iść za Chrystusem…

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę.